مشاغلآموزش، تدریساماکن مذهبی

شهرستان:
مسجد حاج ميرزا مهدي(معروف به مسجد آقای قائمي)
مسجد حاج ميرزا مهدي(معروف به مسجد آقای قائمي)
         
زنجانchevron_leftزنجان، بازار پايين زنجان
امامزاده سيد ابراهيم (ع)
امامزاده سيد ابراهيم (ع)
         
زنجانchevron_leftخيابان امام- مابين بلوار آزادي وانقلاب
كانون سهروردي
كانون سهروردي
         
زنجانchevron_leftمسجد حسينيه اعظم
تشكل فرزندان روح الله
تشكل فرزندان روح الله
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان طالقاني، مسجد اسحاق ميرزا
هيئت عهد آدينه زنجان
هيئت عهد آدينه زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان، گاوازنگ، تپه نورالشهداء، جوار شهدای گمنام هر جمعه ساعت 8 صبح قرائت دعای عهد همراه با صرف صبحانه
كانون کوثر
كانون کوثر
         
زنجانchevron_leftزنجان،چهارراه اميركبير،خيابان نواب صفوي، كوي دميرلو،جنب مسجددميريه
مسجد سيد فتح اله
مسجد سيد فتح اله
         
زنجانchevron_leftسبزه ميدان
تكيه نوروزلر
تكيه نوروزلر
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان امام، كوچه حاج نوروزلر
مسجد سيد (جامع)
مسجد سيد (جامع)
         
زنجانchevron_leftسبزه ميدان
كانون الهادي (ع)
كانون الهادي (ع)
         
زنجانchevron_leftمسجد الهادي (ع)
تكيه فاطميه
تكيه فاطميه
         
زنجانchevron_leftخيابان زينبيه - کوی زينبيه
كانون فرهنگي و هنري بنت الهدي
كانون فرهنگي و هنري بنت الهدي
         
خدابندهchevron_leftخدابنده كهلا جنب مسجد جامع
كانون آفرينش
كانون آفرينش
         
ایجرودchevron_leftسعيدآباد- مسجد جامع
كانون رايه الهدي
كانون رايه الهدي
         
ایجرودchevron_leftخانجين- مسجد 14معصوم(ع)
كانون طلايه داران نور
كانون طلايه داران نور
         
ایجرودchevron_leftقمچه قاي- مسجد 14معصوم(ع)
كانون تنديس
كانون تنديس
         
ایجرودchevron_leftشيوه- مسجد باب الحوائج(ع)
كانون شهيد احمد كاظمي
كانون شهيد احمد كاظمي
         
ایجرودchevron_leftجوقين- مسجد امام حسين (ع)
كانون شهداي خيبر
كانون شهداي خيبر
         
ماهنشانchevron_leftدندي-قلعه جوق- مسجد امام حسين (ع)
كانون علقمه
كانون علقمه
         
ماهنشانchevron_leftتازه كند- مسجد باب الحوائج(ع)
كانون شهيد سلمان ميرزايي
كانون شهيد سلمان ميرزايي
         
ماهنشانchevron_leftآق كند- مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
كانون ابتكار
كانون ابتكار
         
طارمchevron_leftگوهر- مسجد رسول ا... (ص)
كانون نصر
كانون نصر
         
ماهنشانchevron_leftقره دره- مسجد ولي عصر (عج)
كانون ابرار
كانون ابرار
         
طارمchevron_leftپير همدان- مسجد صاحب الزمان (عج)
كانون فرهنگ
كانون فرهنگ
         
طارمchevron_leftآببر- مسجد جامع
كانون جنت
كانون جنت
         
طارمchevron_leftانزر جديد- مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
كانون بوستان
كانون بوستان
         
طارمchevron_leftايچ- مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
كانون نورالحسين (ع)
كانون نورالحسين (ع)
         
طارمchevron_leftسانسيز- مسجد امام سجاد (ع)
كانون بهاران
كانون بهاران
         
طارمchevron_leftده بهار- مسجد جامع
كانون فردوس
كانون فردوس
         
طارمchevron_leftقلات- مسجد حضرت ولي عصر (عج)
كانون گلستان
كانون گلستان
         
طارمchevron_leftدرام- مسجد الهادي (ع)
كانون بيت النور
كانون بيت النور
         
طارمchevron_leftجزلا- مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
كانون منتظران
كانون منتظران
         
طارمchevron_leftمامالان- مسجد صاحب الزمان (عج)
كانون شهيد مرتضي آويني
كانون شهيد مرتضي آويني
         
طارمchevron_leftارشت- مسجد 14 معصوم (ع)
كانون فدك
كانون فدك
         
طارمchevron_leftوتي سر- مسجد وليعصر (عج)
كانون علامه طبابايي
كانون علامه طبابايي
         
طارمchevron_leftهزاررود- مسجد امام حسين (ع)
كانون شهيد باهنر
كانون شهيد باهنر
         
طارمchevron_leftتشوير- مسجد جامع