مشاغلمحصولات غذایینان

شهرستان:
نان طلوع
نان طلوع
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان- فاز2- خيابان 5 غربي- غرب محله تجاري- پلاك9
نان فانتزي داودي
نان فانتزي داودي
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ شهيد هاديلو پلاك7
نان فانتزي مقدم
نان فانتزي مقدم
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ شهيد مفتح كوچه 8 پ4
نان فانتزي جعفري
نان فانتزي جعفري
         
زنجانchevron_leftميدان پائين روبروي ميوه فروشان
نان فانتزي مهديون
نان فانتزي مهديون
         
زنجانchevron_leftخ امام كوي امامزاده پ 12
نان فانتزي عزيزي
نان فانتزي عزيزي
         
زنجانchevron_leftخ خيام غربي پ 312
نان فانتزي وليعصر
نان فانتزي وليعصر
         
زنجانchevron_left30 متري شرق انصاريه روبروي نيك سازان ق 320
نان فانتزي پيري
نان فانتزي پيري
         
زنجانchevron_leftشهرك منظريه خ 20متري ق 123
نان فانتزي اخوان
نان فانتزي اخوان
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه 45 متري نرگس نبش حلال
نان فانتزي شريفي
نان فانتزي شريفي
         
زنجانchevron_leftبازار بالا ميدان مرسل پ 24
نان فانتزي محمودي
نان فانتزي محمودي
         
زنجانchevron_leftزيبا شهرفاز 1 شيرازي 17 پ 808
نان فانتزي گل نان
نان فانتزي گل نان
         
زنجانchevron_leftخ خيام غربي روبروي مسجد سقاخانه نبش كوچه ميرزاي
نان فانتزي امامي
نان فانتزي امامي
         
زنجانchevron_leftانصاريه گلستان 15 قطعه 262
نان فانتزي خرمشهر
نان فانتزي خرمشهر
         
زنجانchevron_leftشهرك اميركبيرخ 20 متري اقبال فاز 3 پ 5810
نان فانتزي شهریار
نان فانتزي شهریار
         
زنجانchevron_leftاسلام آاباد خ 12 متری شهید رحمان امامی پ12
نان فانتزي زنجان پخت
نان فانتزي زنجان پخت
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه خ عاصم زنجاني پ59
نان فانتزي خان احمد لو
نان فانتزي خان احمد لو
         
زنجانchevron_leftكوي نصر فاز3 خ چهارم قطعه 179
نان فانتزي سرداري
نان فانتزي سرداري
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه فاز 2 قطعه 2306
نان فانتزي حيدري
نان فانتزي حيدري
         
زنجانchevron_leftشهرك الهيه خ عاصم زنجاني ق 20
نان فانتزی قارداشخانی
نان فانتزی قارداشخانی
         
ابهرchevron_leftبلوار آزادگان نرسیده به ثبت احوال
نان فانتزی متین
نان فانتزی متین
         
ابهرchevron_leftخ امام کوچه شهید پرویز آرام
نان فانتزی جعفری
نان فانتزی جعفری
         
خدابندهchevron_leftخ شهید قرنی
نان فانتزی آقایاری
نان فانتزی آقایاری
         
خدابندهchevron_leftخ شهرداری میدان پژوهش
نان فانتزی احدی
نان فانتزی احدی
         
خدابندهchevron_leftخ کمربندی پایین تر از میدان شهرداری
فطیر حسن ابدال
فطیر حسن ابدال
         
زنجانchevron_leftبالاتر از میدان بسیج روستای حسن ابدال
خشكه پزي تينا
خشكه پزي تينا
         
زنجانchevron_leftخيابان فردوسي- جنب حسينيه اعظم
شيرمال پزي حیدری
شيرمال پزي حیدری
         
طارمchevron_leftآببر جنب بانك ملت
شيرمال پزي مهديخانلو
شيرمال پزي مهديخانلو
         
خرمدرهchevron_leftميدان قائم روبروي بانك سپه
نانوايي تافتاني خرمي
نانوايي تافتاني خرمي
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ جمهوري غربي خ شهيد مقدم
نانوايي تافتاني ازلگيني
نانوايي تافتاني ازلگيني
         
خرمدرهchevron_leftشهرك گلدشت خ مولوي پ 488
نانوايي تافتاني فيروزي
نانوايي تافتاني فيروزي
         
خرمدرهchevron_leftخ شهيد كاظمي پلاك 37
شيرمال پزي گل گندم
شيرمال پزي گل گندم
         
زنجانchevron_leftخ ضيائي كوچه جاويد جنب سراي حاج قنبر
شیرمال پزی گیلک
شیرمال پزی گیلک
         
زنجانchevron_leftخ امام کوچه سید فتح اله پ22
شيرمال پزي صحبت لو
شيرمال پزي صحبت لو
         
زنجانchevron_leftروستاي آقكند ايجرود
شيرمال پزي زنبق
شيرمال پزي زنبق
         
زنجانchevron_leftانصاريه خ وليعصر نبش بوستان 8 ق 630
شيرمال پزي پوريان
شيرمال پزي پوريان
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان خ اول فاز اول روبروي پست برق ق 1181