مشاغلمراکز خریدفروشگاه بزرگ

شهرستان:
مصرف فرهنگیان زنجان
مصرف فرهنگیان زنجان
         
زنجانchevron_leftفلكه كوی قائم ، روبروی دارالقرآن ،جنب اداره كل آموزش پرورش
هایپر مارکت آدونیس
هایپر مارکت آدونیس
         
زنجانchevron_leftزنجان، میدان بسیج، بلوار 22 بهمن، مجتمع رفاهی آدونیس، هایپر مارکت آدونیس
فروشگاه زنجيره اي رفاه
فروشگاه زنجيره اي رفاه
         
زنجانchevron_leftاتوبان 22 بهمن روبروي مجموعه ورزشي انقلاب
فروشگاه بزرگ ايدين 2
فروشگاه بزرگ ايدين 2
         
زنجانchevron_leftزنجان، انصاريه، نبش 45 متري سهروردي
فروشگاه زنجیره ای رفاه
فروشگاه زنجیره ای رفاه
         
ابهرchevron_leftابهر، بلوار طالقانی، جنب نیروی انتظامی
فروشگاه خوب
فروشگاه خوب
         
زنجانchevron_leftدفتر مركزي:خيابان بعثت- جنب تعاوني روستايي
فروشگاه مواد غذايي فردوس
فروشگاه مواد غذايي فردوس
         
زنجانchevron_leftسعدي شمالي- روبروي جهاد كشاورزي- خيابان شهيد عباس غلامي
فروشگاه اقتصادی
فروشگاه اقتصادی
         
زنجانchevron_leftانصاریه -45 متری سهروردی - مابین خیابان گلستان 8 و 9
فروشگاه برادران محمدی
فروشگاه برادران محمدی
         
طارمchevron_leftآب بر خ امام جنب بانک ملی
فروشگاه زنجیره ای مهر
فروشگاه زنجیره ای مهر
         
طارمchevron_leftآب بر خ امام رو به روی خ المهدی
فروشگاه بزرگ آفتاب
فروشگاه بزرگ آفتاب
         
زنجانchevron_leftجاده شهرك- نبش قائم هشتم
فروشگاه بزرگ 22 بهمن
فروشگاه بزرگ 22 بهمن
         
زنجانchevron_leftخيابان 17 شهريور- نرسيده به سه راه امجديه
فروشگاه هاي زنجيره اي صرفه
فروشگاه هاي زنجيره اي صرفه
         
زنجانchevron_leftاراضي مصلي- تقاطع پليس- ابتداي خيابان راهنمايي
مركز خريد نيك
مركز خريد نيك
         
زنجانchevron_leftسعدي وسط- خيابان 7 تير
فروشگاه بزرگ اوصالي
فروشگاه بزرگ اوصالي
         
زنجانchevron_leftزنجان-خيابان توحيد- پلاك388
فروشگاه زنجيره اي ارزان نويد ش 2
فروشگاه زنجيره اي ارزان نويد ش 2
         
زنجانchevron_leftخيابان 17 شهريور- روبروي دبيرستا طالقاني
فروشگاه زنجيره اي ارزان نويد ش 1
فروشگاه زنجيره اي ارزان نويد ش 1
         
زنجانchevron_leftانصاريه - خيابان سي متري- روبروي نيك سازان
الماس
الماس
         
زنجانchevron_leftخيابان امام- نرسيده به تقاطع صدر جهان
سبحان
سبحان
         
زنجانchevron_leftشهرك كارمندان-فاز2- خ2
فروشگاه اخوان جزءياري
فروشگاه اخوان جزءياري
         
زنجانchevron_leftزنجان اميركبير خيابان نواب صفوي پ49
فروشگاه پونه
فروشگاه پونه
         
زنجانchevron_leftانصاریه میدان انصاریه ق1107
فروشگاه اطلس
فروشگاه اطلس
         
زنجانchevron_leftزنجان، ابتداي انصاريه، خيابان پروين اعتصامي، نرسيده به دانشكده پيرا پزشكي، فروشگاه اطلس، پلاك 123
تعاوني مصرف ارتش- اتكا
تعاوني مصرف ارتش- اتكا
         
زنجانchevron_leftخ امام-ميدان 15 خرداد
شرکت تعاونی روستایی گوگر چینک
شرکت تعاونی روستایی گوگر چینک
         
خدابندهchevron_leftروستای گوگر چینک
مصرف كاركنان كارخانه روی دندی زنجان
مصرف كاركنان كارخانه روی دندی زنجان
         
ماهنشانchevron_leftزنجان _شهردندی _فروشگاه تعاونی مصرف كارخانه روی زنجان
مصرف كارگران )مجتمع سرب انگوران (كالسیمین -دندی
مصرف كارگران )مجتمع سرب انگوران (كالسیمین -دندی
         
ماهنشانchevron_leftشهرستان دندی محل كارخانه
مصرف فرهنگیان شهرستان ماه نشان
مصرف فرهنگیان شهرستان ماه نشان
         
ماهنشانchevron_leftماه نشان-اداره كل آموزش وپرورش
مصرف كاركنان آموزش وپرورش طارم علیا)توزیعی
مصرف كاركنان آموزش وپرورش طارم علیا)توزیعی
         
طارمchevron_leftطارم علیا-شهرآب برخیابان 35متری امام ساختمان صفری
تعاونی پانزده خرداد استان زنجان
تعاونی پانزده خرداد استان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان خ خرمشهر ابتدای بلوار شریعتی بنیاد 15 خرداد استان زنجان
مصرف كاركنان جهادكشاورزی زنجان
مصرف كاركنان جهادكشاورزی زنجان
         
زنجانchevron_leftخ امام جنب ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی
مصرف كاركنان دانشكده علوم پزشكی وخدمات بهداشتی ودر
مصرف كاركنان دانشكده علوم پزشكی وخدمات بهداشتی ودر
         
زنجانchevron_leftزنجان خیابان امام جنب آزمایشگاه مركزی
مصرف كاركنان برق منطقه ای زنجان
مصرف كاركنان برق منطقه ای زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان سعدی شمالی شركت برق منطقه زنجان
تعاونی مصرف كاركنان بهزیستی زنجان
تعاونی مصرف كاركنان بهزیستی زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان میدان پانزده خرداد جنب مزار شهدا ساختمان اداره بهزیستی
مصرف كاركنان صداوسیمای مركززنجان
مصرف كاركنان صداوسیمای مركززنجان
         
زنجانchevron_leftصداوسیمای مركززنجان خ خرمشهر كدپستی 45195صندوق پستی 111
مصرف كاركنان راه وترابری زنجان
مصرف كاركنان راه وترابری زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان خیابان خرمشهر پشت صداوسیما جنب اداره كل راه وترابری
مصرف كاركنان مخابرات زنجان
مصرف كاركنان مخابرات زنجان
         
زنجانchevron_leftسعدی وسط نرسیده به چهارراه انقلاب جنب مخابرات سعدی