شهرستان:

مشاغلخودرو، حمل و نقلپمپ بنزین، جایگاه CNG


جایگاه اول جاده قیدار
جایگاه اول جاده قیدار
         
ابهرchevron_leftابهر-ابتدای جاده قیدار
آزادراه جنوبی زنجان -قزوین
آزادراه جنوبی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
شرکتی خدابنده
شرکتی خدابنده
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده خدابنده به سلطانیه
جایگاه گلشهر
جایگاه گلشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-گلشهر کاظمیه
جایگاه غزال شمالی
جایگاه غزال شمالی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع شمالی
حلب
حلب
         
ایجرودchevron_leftحلب کيلومتر65جاده بيجار
22 بهمن
22 بهمن
         
زنجانchevron_leftکيلومتر15جاده ترانزيت زنجان تبريز
عدل
عدل
         
زنجانchevron_leftکيلومتر60جاده ترانزيتي زنجان- تبريز
جایگاه زیباشهر
جایگاه زیباشهر
         
زنجانchevron_leftزنجان-کمربندی شمالی- روبروی کوی زیباشهر
سکودارهیدج
سکودارهیدج
         
ابهرchevron_leftهیدج
جایگاه ارم
جایگاه ارم
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان جهاد-پشت پارک ارم
سکودار اندآباد
سکودار اندآباد
         
ماهنشانchevron_leftجاده ماهنشان روستاي اندآباد
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
جایگاه پمپ بنزین آدونیس
         
زنجانchevron_leftزنجان، بلوار 22 بهمن، روبروی مجتمع مسکونی کیهان، مجتمع خدماتی، تجاری، رفاهی آدونیس
جایگاه الهیه
جایگاه الهیه
         
زنجانchevron_leftزنجان-شهرک الهیه
گیلوان
گیلوان
         
طارمchevron_leftدهستان گيلوان
کریم خانی ویعقوبی
کریم خانی ویعقوبی
         
خرمدرهchevron_leftابتدای ورودی خرمدره
ابهر
ابهر
         
ابهرchevron_leftخ امام خمینی
سکودار دندی
سکودار دندی
         
ماهنشانchevron_leftابتداي ورودي شهردندي
عظیم
عظیم
         
زنجانchevron_leftکيلومتر5 جاده زنجان - بيجار
سکودار ماهنشان
سکودار ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftشهرستان ماهنشان
جایگاه معینی
جایگاه معینی
         
ابهرchevron_leftجاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
جایگاه22 بهمن
جایگاه22 بهمن
         
زنجانchevron_leftزنجان-کیلومتر 20 جاده قدیم تبریز
جایگاه کاسپین
جایگاه کاسپین
         
زنجانchevron_leftزنجان، گاوازنگ
جایگاه موتوری
جایگاه موتوری
         
زنجانchevron_leftزنجان-میدان بسیج
سکودارگرماب
سکودارگرماب
         
خدابندهchevron_leftشهرگرماب
دوستی
دوستی
         
زنجانchevron_leftکيلومتر58 جاده دندي
جایگاه سایت گارگاهی
جایگاه سایت گارگاهی
         
زنجانchevron_leftزنجان- میدان بسیج-سایت آهن فروشان
جایگاه حلب
جایگاه حلب
         
ایجرودchevron_leftزنجان-شهر حلب
سکودارزرین رود
سکودارزرین رود
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده زرین رود به خدابنده
خاتمی
خاتمی
         
زنجانchevron_leftنرسيده به عوارضي اتوبان تهران- زنجان- خيابان راهبرا
آب بر
آب بر
         
طارمchevron_leftشهرستان آب بر
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
آزادراه شمالی زنجان -قزوین
         
ابهرchevron_leftاتوبان زنجان - قزوین
جایگاه کوثر
جایگاه کوثر
         
ابهرchevron_leftسه راهی شهر سلطانیه
آزادراه شمالی زنجان- تبریز
آزادراه شمالی زنجان- تبریز
         
زنجانchevron_leftابتداي اتوبان زنجان- تبريز
سلطانیه
سلطانیه
         
ابهرchevron_leftشهرسلطانیه
خیام
خیام
         
زنجانchevron_leftخ صدرجهان
جایگاه شهید داعی
جایگاه شهید داعی
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 12 جاده قدیم زنجان-قزوین
جایگاه شهید نصیری
جایگاه شهید نصیری
         
خدابندهchevron_leftقیدار-میدان بسیج
جایگاه شناط
جایگاه شناط
         
ابهرchevron_leftابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
جایگاه غزال جنوبی
جایگاه غزال جنوبی
         
ابهرchevron_leftکیلومتر 85 اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
سهرورد ی
سهرورد ی
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده خدابنده به ابهر
عدالت
عدالت
         
خدابندهchevron_leftابتدای جاده حصار
جایگاه عظیم
جایگاه عظیم
         
زنجانchevron_leftزنجان-ابتدای جاده بیجار
ولیعصر
ولیعصر
         
زنجانchevron_leftخ خرمشهر
سکودارسجاس
سکودارسجاس
         
خدابندهchevron_leftشهرسجاس
جایگاه زرین اباد
جایگاه زرین اباد
         
ماهنشانchevron_leftزنجان-ورودی شهر بیجار
سرچم
سرچم
         
زنجانchevron_leftکیلومتر 70 اتوبان زنجان -تبریز باند جنوبی
جایگاه شرکتی قیدار
جایگاه شرکتی قیدار
         
خدابندهchevron_leftقیدار-ورودی شهر